تاریخچه بهین نما


شرکت فنی مهندسی بهین نما در سال 86 با مشارکت گروهی از مهندسین جوان و جویای نام با مدیریت عاملی مهندس مهدی پوربافرانی با شماره ثبت 355302 و با هدف تحقیق و توسعه در فن آوریهای جدید ساختمانی در زمینه نماهای مدرن و سیستمهای جدید نرده و حفاظ تاسیس و آغاز به کار نمود.
فعالیت این شرکت در دو بخش بازرگانی و مهندسی می باشد.
بیشتر بخوانید

آخرین مقالات

همکاران ما